KIRIK DİŞLER

İlgili Tedavi Yöntemi:

     o Kuron ve Köprüler