İMPLANTLAR


İmplant uygulamaları bir ya da birden fazla diş eksikliklerini gidermenin en güzel ve etkili yoludur.

Titanyumdan yapılan diş kökü şeklindeki implantlar çeneye küçük bir uygulamayla yerleştirilir ve 4-6 hafta sonunda üzerine arzu edilen türde diş restorasyonuyla diş eksikliği giderilmiş olur.

Günümüzde implant %100’e yakın bir başarıyla uygulanabilmektedir. İmplantın başarısı uygun tanı, doğru yerleştirme, steril çalışma, iyi hasta bakımı gibi faktörlerle doğrudan ilgilidir.