PORSELEN LAMİNE VENERLER


Gülüş sırasında görünen dişler, eğer şekil ve renk açısından bir mutsuzluk nedeniyse, dişe hiç dokunmadan, ya da çok ince bir tabaka aşındırılarak hazırlık yapıldıktan sonra, porselen yüzeylerle restore edilebilirler.

Aralıklı, kırık, kısa ya da orantısız yapıdaki dişler bu yöntemle onlarca yıldan beri restore edilmektedir. Son yıllarda porselenlerdeki gelişmeler, daha sağlam ve ince restorasyonlara izin vermektedir.

İlgili Vaka: 

     o Renkli Dişler