DİŞETİNİN PLASTİK CERRAHİSİ


Dişeti sorunları zaman zaman gülüş estetiğine bir engel olarak önümüze çıkmaktadır. Çökük ya da sarkık veya ideal seviyelerinden farklı duran dişetleri, seviye düzenlemesi amacıyla tekrar pozisyonlandırılabilirler. Bu yaklaşım, gülüş estetiğinde istenilen sonucun elde edilmesi için önemli bir yardımcı olabilir. Dişeti sağlığı, ideal bir ağız, diş yapısının sürekliliği için çok önemli bir yer tutar.


İlgili Vaka: 

     o Gülüş Tasarımı